Photos

2016-01-05 TenneT excursion and dinner

TenneT gave us the opportunity to have a look at one of their substations in Eindhoven. Afterwards we had a nice dinner in De Zwarte Doos, after TenneT has given a lecture about 'Operational Challenges in the Tranmission System'.

2015-11-16 Cigre Themadag

Op maandag 9 november 2015 geven we vanuit verschillende perspectieven inzichten in het proces dat voorafgaat aan het bouwen of verbouwen van een hoogspanningsstation en gaan we in gesprek over de inpassing van nieuwe stations in het Nederlandse landschap, waarbij het landschapstype kan verschillen van verstedelijkt gebied tot veengebieden. Dat we hierbij rekening dienen te houden met de omgeving en de omwonenden is een feit.

2015-11-18 Ventolines Lunchlezing

Wat is er allemaal voor nodig om een windpark van deze schaal te ontwikkelen en te realiseren? Welke partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling, het ontwerp en de bouw? En… hoe ziet het eruit, het bouwen van zo’n windpark? In het gastcollege op 18 november geeft dr.ir. Bart Ummels van Ventolines een overzicht van het werk dat hij sinds enkele jaren als technisch projectmanager doet in de NOP voor dit baanbrekende project.

2015-11-25 Excursion Shell

Excursion to Shell Moerdijk, in collaboration with Thor

2015-05-29 Begunstigersdag

Vrijdag 29 mei 2015 zijn we naar Grevenbroich in Duitsland geweest. Daar hebben we de bruinkoolgroeve Garzweiler en de bijbehorende power plant Niederaussem, of Neurath, bezocht.

2015-04-17 Birthday drink

The annual birthday party of Waldur

2015-04-02 Damen

Excursion to Damen shipbuilding

2014-05-23 Begunstigersdag Nyrstar

Begunstigersdag 2014. Op bezoek bij zinkproducent Nyrstar in Balen Overpelt.

« of 3 »